לפניכם סירטוטים ותוכניות לבניית בית הכנסת אהבת ישראל.
בית הכנסת יבנה ברחוב חיבת ציון, כ-740 מ"ר.
המרכז הרוחני יבנה על המבנה הקיים ויכלול שני מפלסים.
מתוכנן גם ממ"ד , וכמו כן חדר תפילה קטן.
אזור מוגדר לנשים כמובן, חדר תפילה גדול אם במה גדולה וארון קודש.