כל ילדיו ונכדיו של - האביר יעקב
באבא סאלי מימין באבא ברוך משמאל

משפחת רבני אבוחצירא
הרבנים האדמו"רים והצדיקים
בית משפחת רבני אבוחצירא זיע"א

 
 
יחיא דהן ז"ל,
סבו של מאיר דהן יו"ר העמותה

יחיא דהן

 
                                             משפחת רבני אבוחצירא
הרבנים האדמו"רים והצדיקים 
    
  בית משפחת רבני אבוחצירא זיע"א